SPREDERFLÅTE

Sprederflåte med den nye quattrosprederen montert. Den nye modellen av quattrosprederen er fra 2016. Denne gir større spredning enn tidligere modell, er 100% vedlikeholdsfri, og får ingen fôringsstopp eller redusert fôring pga. funksjonsfeil. Over 1200 solgte enheter.

Sprederen gir ingen vedlikeholdskostnader eller ekstraarbeid med deleskifte og har svært lang levetid. En fôrspreder som fungerer 365 dager i året. Trenger ikke tas ut av merden ved avkast eller kulerekke da dette passerer fritt under flåten. Det ikke er nødvendig med stabiliseringslodd under denne flåten. 
 
Se demonstrasjonsvideo av sprederflåten

 

«Vi bruker Akvapartner`s sprederflåte med Quattrospreder på alle våre lokaliteter. Vi er meget godt fornøyd. Ingen driftsstans med denne. Den krever heller ingen vedlikehold»

Ole Arve Viken, produksjonsleder Refsneslaks AS.

 

«Vi i Midt Norsk Havbruk har flere sprederflåter fra Akvapartner i bruk. Vi benytter oss av disse med Quattrospreder på større fisk. De som forer fisken hos oss, mener at med bruk av denne så har man bedre kontroll på appetitten hos laksen samt at de gir et bedre stoppsignal når laksen er mett. Dette utstyret gjør at man får bedre oversikt over pelleten ned i merdene.»

Roger Eiternes, produksjonsleder Midt-Norsk Havbruk AS

0