Sprederflåte

Foto/illustrasjon - Sprederflåte

Sprederflåte hvor man kan sette på Quattrospreder (5-12mm pellet) eller Smoltspreder (3-5mm pellet)

Legg i tilbudsliste
Quattro spreder - 5-12mm pellet
Smoltspreder - 3-5mm pellet

Sprederen gir ingen vedlikeholdskostnader eller ekstraarbeid med deleskifte og har svært lang levetid. En forspreder som fungerer 365 dager i året. Trenger ikke tas ut av merden ved avkast eller kulerekke da dette passerer fritt under flåten. Det ikke er nødvendig med stabiliseringslodd under denne flåten.

Det finnes 2 sprederhoder man kan kjøpe til denne: 3-5mm pellet og for 5-12mm pellet.

Over 1400 solgte enheter.

«Vi bruker Akvapartner`s sprederflåte med Quattrospreder på alle våre lokaliteter. Vi er meget godt fornøyd. Ingen driftsstans med denne. Den krever heller ingen vedlikehold.»

Ole Arve Viken, produksjonsleder Refsneslaks AS.

«Vi i Midt Norsk Havbruk har flere sprederflåter fra Akvapartner i bruk. Vi benytter oss av disse med Quattrospreder på større fisk. De som forer fisken hos oss, mener at med bruk av denne så har man bedre kontroll på appetitten hos laksen samt at de gir et bedre stoppsignal når laksen er mett. Dette utstyret gjør at man får bedre oversikt over pelleten ned i merdene.»

Roger Eiternes, produksjonsleder Midt-Norsk Havbruk AS

Tilbudsliste ()

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå