Fôringsflottør

Foto/illustrasjon - Fôringsflottør

En fuglenettholder med integrert forspreder (sprederflåte).

Legg i tilbudsliste
Quattro spreder - 5-12mm pellet
Smoltspreder - 3-6mm pellet

Fôringsflottøren sørger for at foret alltid treffer midt i merden og rett over eventuelt forkontrollutstyr. Fôringsflottøren er 11m lang og 7,5m bred. Forsprederen på fôringsflottøren sørger for å fordele foret jevnt inne i flottøren. Høyder fra 4m til 5,5m.

Utforingsenheten og f.eks. undervannskamera er festet i samme konstruksjon, og dette sikrer en overlegen stabilitet i treffpunkt av foret på kameraet. Det er laget et eget unikt system som sørger for at kameraet forflytter seg likt med avdriften på pelleten i 360 grader. Se egen prinsippskisse i galleriet under.

Forsprederen som benyttes er tilvirket i syrefast stål som er elektropolert. Dette i tillegg til at sprederen ikke har bevegelige deler gjør at sprederen er tilnærmet vedlikeholdsfri og sørger for at produksjonen kan gå uten driftsstopp. Sprederne er testet på knus/støv på for av Gildeskål Forskningsstasjon, sprederne kom meget godt ut i denne testen og hadde 0,00 % knus/støv.

Last ned testrapport for Brattland fôrspredere (PDF/574.93 KB)

Tilbudsliste ()

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå