Vår avdeling i Bodø

Som et ledende selskap innen leveranser til havbruksnæringen, har vi nå åpnet en ny avdeling i Bodø. Med Bodøs rolle som et sentralt knutepunkt i havbruksindustrien, vil vi med denne etableringen, betjene våre kunder i regionen mer effektivt og smidig.

Med denne utvidelsen vil både vi og våre kunder oppnå betydelige fordeler. Dette gjelder blant annet bedre logistikk, økonomiske besparelser i service og vedlikehold, samt raskere tilgang og kortere leveringstid på utstyr og produkter.

Bodø-avdelingen, ledet av den nyansatte Wilhelm Carlsen, markerer en viktig utvikling for Akvapartner. Carlsen, med bakgrunn som tavlemontør og elektriker, viser stor entusiasme for sin nye rolle og muligheten til å bidra til selskapets vekst. Denne utvidelsen reflekterer vår forpliktelse til regionen med ambisjoner om å være i forkant av teknologisk innovasjon og servicekvalitet i havbruksnæringen.

Kvalitet og driftsikkerhet - en nøkkelfaktor

Etableringen i Bodø anses som et kritisk steg for å møte regionens behov innen havbruk, en industri som kjennetegnes av rask teknologisk utvikling og strenge krav til utstyrets ytelse og pålitelighet. Ved å posisjonere oss nærmere kundene, styrker vi Akvapartner sin evne til å levere umiddelbar og effektiv støtte, noe som er avgjørende for kundenes operative suksess. Denne etableringen kommer også som en respons på bransjens utvikling mot større, mer sentraliserte operasjonssentraler for fjernstyring av for eksempel fôring.

Gjennom denne utvidelsen viser Akvapartner en sterk forpliktelse til å være en nøkkelspiller i havbruksnæringens utvikling, ikke bare ved å tilby overlegen service og støtte til sine kunder, men også ved å drive frem innovasjon og bærekraft i en av Norges viktigste næringer.

Brønnøysund som base

Med Brønnøysund som base for selskapets hovedkontoret, har vi sterk tro på både Brønnøysunds og Bodøs strategiske betydning for selskapets fremtid og for havbruksnæringen som helhet. Gjennom denne utvidelsen viser vi vår forpliktelse til å være en nøkkelspiller i havbruksnæringens utvikling, ikke bare ved å tilby overlegen service og støtte til våre kunder, men også ved å drive frem innovasjon og bærekraft i en av Norges viktigste næringer.

Tilbudsliste ()

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå