Fôringsflottøren sørger for at foret alltid treffer midt i merden og rett over eventuelt fôrkontrollutstyr. Fôringsflottøren er 11m lang og 7,5m bred. En spreder på Fôringsflottøren sørger for å fordele foret jevnt inne i flottøren. Høyder fra 4m til 5,5m. Utforingsenheten og f.eks. undervannskamera er festet i samme konstruksjon, og dette sikrer en overlegen stabilitet i treffpunkt av fôret på kameraet. Det er laget et eget unikt system som sørger for at kameraet forflytter seg likt med avdriften på pelleten i 360 grader. Se egen prinsippskisse under.

kameraror

Fôrsprederen som benyttes er tilvirket i syrefast stål som er elektropolert, dette i tillegg til at sprederen ikke har bevegelige deler gjør at sprederen er tilnærmet vedlikeholdsfri og sørger for at produksjonen kan gå uten driftsstopp. Sprederne er testet på knus/støv på fôr av Gildeskål Forskningsstasjon, sprederne kom meget godt ut i denne testen og hadde 0,00 % Knus/støv.

Testrapport Spredere (PDF)

Kontakt oss angående våre produkter