Nå kan Brattland Notliner erstatter den tyngste og dermed den mest helseskadelige jobben i dagens oppdrettsnæringen.

Brattland Notliner har en kraftig 24volt el. motor med 2 stk oppladbare litiumbatterier på 4,6 amph. Dette er nok til å line en merde. Hurtiglader medfølger. Brattland Notliner veier bare 12,3 kg og har en drakraft på opp mot 70 kg. Ved normal notlining for hånd ligger kraften på fra 30 til 50 kg.

Notlineren er konstruert slik at den festes hurtig og sikkert til stolpen og håndlisten før opplining starter. Ved noe trening og rett bruk av notlineren greier en person å line med samme tidsbruk  som normalt 2-3 personer.

Kontakt oss angående våre produkter