Ny Rotorspreder med High Performance lager

Med doble High Performance lavfriksjonslager i korrosjonsfritt materiale vil denne rotorsprederen ha lengre levetid enn spredere med ordinære lager.

Robust oppbygging sikrer lang levetid og minimalt med støv/knus.

Ingen skarpe kanter på flyter sikrer god fiskevelferd.

Kan leveres med smolt-kit som sprer fôret ekstra godt og sikrer et bredt nedslagsfelt av fôr.

0