KAMERARØR

Kamerarøret forflytter seg med strømmen likt det pellet vil gjøre, 360 grader rundt flottøren. Kamerarørets avdrift er justerbar etter forstørrelsen. En innstilling for 4-6mm fôr og en innstilling for 6mm-12mm fôr.

Kamerarøret vil sørge for nærmest perfekt treffpunkt på kamera under alle strømforhold. Kamerarøret vil legge seg flatt i vannflaten hvis strømmen er for sterk til å fore. På denne måten slipper du testfôring og sløsing med fôr for å prøve å finne fôret med kamera. 
 
Systemet har vært brukt siden 2002, og erfaringene viser at en klarer å holde lavere fôrfaktor og høyere tilvekst enn gjennomsnittet i Norge.

0