FÔRSLANGESTASJON

Nyutviklet fôrslangestasjon som er selvflytende og kan fortøyes ute i anlegget mellom ringene. Slangene festes i egne spor til hver slange. Her kan man benytte våre hurtigstropper for rask innfesting.
 

Fôrslangestasjonen kan festes direkte ned i rammefortøyningen, slik at en oppnår fri passasje mellom ringer og rundt bøyer som vanligvis brukes til fortøyning av slanger. Gir et godt visuelt inntrykk og det er lett å følge hver enkelt slange fra velgerventil til merden, for eksempel hvis en har kjørt tett en slange og skal finne ut hvor den er tett.

0 0