BRATTLAND NOTLINER

Brattland Notliner har en kraftig 24volt elektrisk motor med 2 stk. oppladbare litiumbatterier på 4,6amph. Dette er nok til å line en merd. Hurtiglader medfølger. 

Notlineren er konstruert slik at den festes hurtig og sikkert til stolpen og håndlisten før opplining starter. Ved noe trening og rett bruk av notlineren greier en person å line med samme tidsbruk som normalt 2-3 personer

Reklamefilm Brattland Notliner